Ciljevi osnivanja

Ciljevi osnivanja udruge sukladno Statutu:

– unapređenje dobrobiti ruralne zajednice i čuvanje, te zaštita kulturne baštine i tradicionalnih običaja žitelja Općine Brinje – glavni cilj Udruge

-podržavanje dostojanstva žene u obitelji i društvu

-poticanje razvoja kreativnosti mladih

-podizanje ekološke svijesti

-njegovanje etnološkog identiteta ruralnog područja na kojem djeluje

-podupiranje i daljnji razvoj gospodarske, društvene , kulturne vitalnosti zajednice

-podupiranje individualnog stvaralaštva članova

-podržavanje i organiziranje kulturno zabavnih aktivnosti i suradnje s javnošću