Djelatnosti udruge

Djelatnosti Udruge:

1) Obrazovanje, znanost i istraživanje

 • Cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih
 • Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje
 • Potpora obrazovanju djece i mladih s posebnim potrebama
 • Odgoj i obrazovanje za aktivno sudjelovanje u razvoju demokratske kulture
 • Odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje ljudskih prava u Poticanje kreativnosti i stvaralaštva u odgoju i obrazovanj
 • Odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje povijesno-kulturnih baština i nacionalnoga identiteta
 • Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj, zdrave načine života i očuvanja prirode

2) Gospodarstvo

 • Promicanje razvoja socijalnog poduzetništva
 • Ostale djelatnosti socijalnog poduzetništva

3) Demokratska politička kultura

 • Prevencija nasilja
 • Volonterstvo
 • Promicanje društvene solidarnosti
 • Interkulturalni dijalog
 • Poticanje participativne demokracije / sudjelovanja građana u odlučivanju
 • Praćenje javne politike i javno zagovaranje
 • Razvoj civilnoga društva
 • Razvoj lokalne zajednice

4) Održivi razvoj

 • Edukacija za održivi razvoj ruralnih područja
 • Planiranju razvoja ruralnih područja
 • Ostale aktivnosti koje se odnose na razvoj ruralnih područja
 • Zaštita javnih dobara u ruralnim
 • Razvoj društvenog kapitala
 • Razvoj ruralnih područja

5) Socijalna pomoć i podrška

 • Pomoć i podrška starijim osobama
 • Pomoć i podrška djeci
 • Pomoć i podrška mladima
 • Pomoć i podrška osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti
 • Pomoć i podrška nezaposlenima
 • Pomoć i podrška obitelji
 • Ostala djelatnosti socijalne pomoći i podrške

6) Socijalne usluge

 • Savjetovanje i pomaganje
 • Pomoć u kući
 • Psihosocijalna podrška
 • Rana intervencija
 • Pomoć pri uključivanju u program odgoja i redovitog obrazovanja (integracija, Skraćeni boravak, igraonice, radionice, klubovi)
 • Organiziranje slobodnih aktivnosti
 • Pomoć i podrška u vlastitom domu i zajednici

7) Humanitarna pomoć

 • Poboljšanje kvalitete života i zdravlja socijalno isključenih
 • Pomoć u podmirivanju osnovnih životnih potreba
 • Ostale djelatnosti humanitarne pomoći

8) Demokratska politička kultura 

 • Razvoj civilnoga društva
 • Razvoj lokalne zajednice